ဖော်ပြချက်

You can easily watch all the videos on YouTube with the API that YouTube offers us.
With Floating YouTube Music Player, you can listen to millions of online music.
With floating windows, you can listen to your music in a small window anywhere on the screen.
Floating YouTube Music Player is an online YouTube music video player application powered by the YouTube API.
Your phone allows you to use your other applications.
So you can listen to music and spend time on social media.
While listening to music, you can visit other applications.
With the Floating YouTube Music Player app, you can easily access all your music.
It is easy to use and has a lot of functionality.
You can add your music to your favorites.
You can create a listening list.
You can put your music in a certain order.
Listen to music or watch videos with the Floating YouTube Music Player app.
COPYRIGHT INFORMATION
This app only plays one online music. It is not a music download program.
All videos are provided by YouTube, a public third party media service. All trademarks and copyrights are the property of their respective owners and are used under the terms of Fair Use and the Digital Millennium Copyright Act (DMCA).
There is no direct control over the content of the 'Floating YouTube Music Player' as the 'Floating YouTube Music Player' simply links to the content of its services via third-party developer APIs. If there is any content that may infringe someone else's copyright, the following link can be used to report the content: https://www.youtube.com/yt/copyright/

Show More Less

ဘာထူးသလဲ Floating IamTube Music Player

Errors Fixed.

သတင်းအချက်အလက်

အပ်ဒိတ်လုပ်ပြီး:

လက်ရှိဗားရှင်း: 1.2

Android လိုအပ်သည်: Android 5.0 or later

Rate

Share by

သင်ကြိုက်နိုင်