MyCOBenefits APK

MyCOBenefits

2.23.2 for Android
4.5

Mô tả

Ứng dụng MyCOBenefits là một phương pháp đơn giản và an toàn để quản lý các lợi ích hỗ trợ thực phẩm (SNAP) và tiền mặt trên điện thoại di động. Người dùng có thể nộp đơn xin trợ cấp, hoàn tất chứng nhận lại và yêu cầu các dịch vụ hỗ trợ. Đồng thời, người dùng cũng có thể kiểm tra số dư và giao dịch thẻ EBT bằng cách thêm thẻ EBT vào tài khoản của mình. Để sử dụng ứng dụng, người dùng cần đăng nhập bằng thông tin đăng nhập PEAK của mình hoặc đăng ký thông qua Ứng dụng MyCOBenefits hoặc trang web www.colorado.gov/PEAK. Ứng dụng cung cấp nhiều tính năng khác nhau như cập nhật thông tin liên lạc, thêm hoặc xóa thành viên trong gia đình, tìm thông tin về phúc lợi, xem chi tiết về phúc lợi hiện tại và kiểm tra trạng thái đơn đăng ký. Ngoài ra, ứng dụng còn cung cấp thông tin về các chương trình lực lượng lao động và SNAP-Ed, cũng như cung cấp thông tin và chỉ dẫn về văn phòng dịch vụ nhân sinh/ xã hội và trung tâm lực lượng lao động gần nhất.

Tính năng của ứng dụng MyCOBenefits:

* Nộp đơn xin trợ cấp, hoàn tất chứng nhận lại và yêu cầu các dịch vụ hỗ trợ.

* Xem số dư và giao dịch thẻ EBT hiện tại.

* Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập PEAK.

* Cập nhật thông tin chi tiết về thành viên hộ gia đình, thu nhập, chi phí và nguồn lực.

* Xem thông tin về phúc lợi tiền mặt và thực phẩm hiện tại của bạn.

* Tìm văn phòng dịch vụ nhân sinh/xã hội và trung tâm lực lượng lao động gần nhất trên bản đồ.

Kết luận:

Ứng dụng MyCOBenefits cung cấp nhiều tính năng hữu ích để quản lý và đăng ký các lợi ích hỗ trợ thực phẩm và tiền mặt. Điều này giúp người dùng tiết kiệm thời gian và nỗ lực khi thực hiện các thủ tục liên quan đến trợ cấp. Ứng dụng cũng cung cấp thông tin chi tiết về phúc lợi hiện tại và giúp người dùng tìm kiếm các văn phòng dịch vụ quan trọng.

Thông tin

 • Phân loại:
  Tài chính
 • Phiên bản mới nhất:
  2.23.2
 • Thay mới:
  2024-07-05
 • Kích thước tập tin:
  64.90MB
 • Yêu cầu:
  Android
 • Nhà phát triển:
  STATE OF COLORADO OIT
 • ID:
  com.colorado.mycobenefits
 • Ngôn ngữ:
  Việt Nam