Java Program APK

Java Program

1.8 for Android
4.4

Mô tả

Java Program là một ứng dụng cung cấp mã nguồn cho nhiều chương trình Java khác nhau. Ứng dụng này cung cấp danh sách mã nguồn bao gồm các chương trình như Armstrong Number Calculator, Bank Management, tính tổng chuỗi, kiểm tra chuỗi Palindrome và Number Pattern, cùng với nhiều chương trình khác. Điều đáng chú ý là ứng dụng sẽ tiếp tục cập nhật với nhiều chương trình mới khác trong tương lai.

Tính năng của ứng dụng Java Program:

* Cung cấp mã nguồn: Ứng dụng cung cấp mã nguồn cho nhiều chương trình Java khác nhau, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và công sức trong việc tìm hiểu và viết mã từ đầu.

* Armstrong Number Calculator: Ứng dụng tích hợp tính năng tính toán số Armstrong. Người dùng có thể nhập một số và ứng dụng sẽ kiểm tra xem số đó có phải là số Armstrong hay không.

* Bank Management: Tính năng quản lý ngân hàng cho phép người dùng tạo, sửa đổi và xóa thông tin về tài khoản ngân hàng. Người dùng có thể thực hiện các hoạt động như gửi tiền, rút tiền và chuyển khoản.

* Tổng của chuỗi: Tính năng này cho phép người dùng nhập một chuỗi số và ứng dụng sẽ tính tổng của các số trong chuỗi đó.

* Chuỗi Palindrome: Tính năng này cho phép người dùng nhập một từ hoặc một câu và ứng dụng sẽ kiểm tra xem chuỗi đó có phải là Palindrome (chuỗi đối xứng) hay không.

* Number Pattern: Tính năng này cho phép người dùng nhập một số và ứng dụng sẽ tạo ra một mẫu số trong đó các con số tăng dần hoặc giảm dần.

Kết luận:

Ứng dụng Java Program cung cấp các tính năng hữu ích cho các lập trình viên Java, từ việc cung cấp mã nguồn mẫu cho các chương trình khác nhau đến các tính năng tính toán số học và quản lý tài khoản ngân hàng. Việc đưa ra kết luận dễ đọc và hấp dẫn người dùng nhấp để tải xuống có thể được thực hiện bằng việc sử dụng một tên phần mềm hợp lý và nhấn mạnh các tính năng đáng chú ý trong văn bản.

Thông tin

 • Phân loại:
  Công cụ
 • Phiên bản mới nhất:
  1.8
 • Thay mới:
  2024-06-28
 • Kích thước tập tin:
  1.70MB
 • Yêu cầu:
  Android
 • Nhà phát triển:
  WebToMob
 • ID:
  com.webtomob.java
 • Ngôn ngữ:
  Việt Nam