Wi u Emulator APK

Wi u Emulator

0.0.1 for Android
4.5

Mô tả

Wi u Emulator là một ứng dụng giả lập Wii u dành cho hệ điều hành Android. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng ứng dụng này chỉ nhằm mục đích giải trí và không cung cấp trình giả lập thực sự cho bảng điều khiển thực. Đây chỉ là một ứng dụng chơi khăm để giải trí và lừa bạn bè. Nhà phát triển của ứng dụng tuyên bố từ chối trách nhiệm và không liên kết hoặc làm việc với trò chơi khăm tải xuống trình giả lập Nintendo và Wii. Ứng dụng này chỉ được tạo ra để mang lại niềm vui và giải trí. Nếu bạn cho rằng nội dung của ứng dụng vi phạm luật hoặc bản quyền, vui lòng liên hệ với nhà phát triển để được xóa ngay lập tức.

Tính năng của ứng dụng Wi u Emulator:

- Mục đích chính của ứng dụng này là giải trí, không phải cung cấp trình giả lập thực sự cho bảng điều khiển thực.

- Ứng dụng này có tính năng chơi khăm và lừa bạn bè.

- Trong trường hợp nội dung vi phạm các điều luật hoặc bản quyền, người dùng có thể liên hệ với nhà phát triển để yêu cầu xóa nó ngay lập tức.

Kết luận:

Ứng dụng Wi u Emulator là một ứng dụng giải trí trên android, nhưng không nên được coi là một trình giả lập Wii u thực sự. Có tính năng chơi khăm và người dùng có thể yêu cầu xóa nội dung vi phạm bản quyền.

Thông tin

 • Phân loại:
  Khác
 • Phiên bản mới nhất:
  0.0.1
 • Thay mới:
  2024-07-09
 • Kích thước tập tin:
  7.20MB
 • Yêu cầu:
  Android
 • Nhà phát triển:
  BojBojTech
 • ID:
  wiiuemulator.bojbojtech18
 • Ngôn ngữ:
  Việt Nam