Who's on my wifi APK

Who's on my wifi

25.0.1 for Android
4.1

Mô tả

Who's on my wifi là một ứng dụng cho phép người dùng kiểm tra và quản lý các thiết bị được kết nối vào mạng wifi của mình. Các tính năng chính của ứng dụng bao gồm tùy chỉnh tên và biểu tượng cho từng thiết bị, truy cập vào trang web cấu hình bộ định tuyến, theo dõi lịch sử kết nối của các thiết bị và mạng, xuất dữ liệu dưới định dạng csv, xml và json, nhập bản sao lưu dữ liệu dưới định dạng json, kiểm tra cổng mở trên các thiết bị tìm thấy, hiển thị danh sách các thiết bị đang kết nối và tắt kết nối khỏi mạng wifi, hiển thị thông tin chi tiết về thiết bị như tên máy chủ, địa chỉ IP, cổng, mạng con và dns. Ứng dụng còn cung cấp chế độ ngày và đêm và tiện ích trên màn hình chính để dễ dàng sử dụng.

Tính năng của ứng dụng Who's on my wifi:

* Tùy chỉnh tên và biểu tượng của thiết bị của bạn: Cho phép người dùng đặt tên và biểu tượng cho các thiết bị đang kết nối đến mạng wifi của họ. Điều này giúp người dùng dễ dàng nhận diện và quản lý các thiết bị.

* Truy cập vào trang web cấu hình bộ định tuyến: Cung cấp liên kết trực tiếp để truy cập vào trang web cấu hình của bộ định tuyến. Điều này tiện lợi cho người dùng khi cần cấu hình hoặc điều chỉnh các thiết lập của bộ định tuyến.

* Lịch sử của các thiết bị và mạng được phân tích: Hỗ trợ theo dõi và phân tích lịch sử kết nối của các thiết bị trên mạng wifi. Người dùng có thể xem thông tin về thời gian kết nối, thời gian ngắt kết nối và sự thay đổi trong mạng wifi.

* Xuất ở định dạng csv, xml và json: Cho phép người dùng xuất dữ liệu của các thiết bị và mạng wifi trong các định dạng khác nhau như csv, xml và json. Điều này giúp người dùng dễ dàng chia sẻ và xử lý dữ liệu.

* Nhập bản sao lưu ở định dạng json: Cung cấp tính năng sao lưu và khôi phục dữ liệu của các thiết bị và mạng wifi thông qua tập tin json. Điều này giúp người dùng dễ dàng khôi phục lại cấu hình và thông tin của mạng wifi trong trường hợp cần thiết.

* Công cụ kiểm tra cổng mở trên các thiết bị tìm thấy: Cung cấp công cụ để kiểm tra các cổng mở trên các thiết bị đã được phát hiện. Điều này giúp người dùng kiểm tra độ an toàn và bảo mật của mạng wifi của mình.

Tổng kết:

Ứng dụng "Who's on my wifi" cung cấp một loạt tính năng hữu ích cho việc quản lý và giám sát các thiết bị và mạng wifi. Người dùng có thể tùy chỉnh, phân tích lịch sử, xuất dữ liệu, sao lưu và khôi phục dữ liệu, kiểm tra cổng mở và hiển thị thông tin chi tiết về thiết bị kết nối. Điều này giúp người dùng dễ dàng quản lý và bảo mật mạng wifi của mình.

Thông tin

 • Phân loại:
  Công cụ
 • Phiên bản mới nhất:
  25.0.1
 • Thay mới:
  2024-05-20
 • Kích thước tập tin:
  7.32MB
 • Yêu cầu:
  Android
 • Nhà phát triển:
  Magdalm
 • ID:
  com.magdalm.wifinetworkscanner
 • Ngôn ngữ:
  Việt Nam