ePDS Rajasthan APK

ePDS Rajasthan

1.3 for Android
4.2

Mô tả

Ứng dụng ePDS Rajasthan được phát triển để cung cấp các dịch vụ liên quan đến thẻ khẩu phần cho công dân Rajasthan. Các tính năng chính của ứng dụng bao gồm: tìm kiếm thông tin chi tiết về thẻ khẩu phần và gia đình, kiểm tra trạng thái NFSA (Chương trình An ninh Lương thực Quốc gia) của thẻ khẩu phần, kiểm tra trạng thái đơn đăng ký thẻ khẩu phần và tìm kiếm thông tin chi tiết về FPS (Điểm Phân phối Thực phẩm) và các lợi ích được hưởng bởi người thụ hưởng. Ngoài ra, ứng dụng còn cho phép kiểm tra trạng thái phân bổ và phân phối của FPS và tóm tắt thông tin về thẻ khẩu phần trên FPS.

Tính năng của ứng dụng ePDS Rajasthan:

* Tìm kiếm chi tiết thẻ khẩu phần: Người dùng có thể tìm kiếm thông tin chi tiết về thẻ khẩu phần của mình.

* Tìm kiếm chi tiết gia đình trong thẻ khẩu phần: Ứng dụng cho phép người dùng tìm kiếm thông tin về thành viên gia đình và thông tin liên quan trong thẻ khẩu phần.

* Kiểm tra trạng thái NFSA của thẻ khẩu phần: Người dùng có thể kiểm tra trạng thái của thẻ khẩu phần theo quy định của Luật NFSA (Luật An ninh Lương thực Quốc gia).

* Kiểm tra trạng thái đơn đăng ký thẻ khẩu phần: Ứng dụng cho phép người dùng kiểm tra trạng thái của đơn đăng ký thẻ khẩu phần, ví dụ như xem đơn đã được chấp nhận hay đang chờ xử lý.

* Tìm kiếm chi tiết FPS: Ứng dụng cung cấp khả năng tìm kiếm và truy cập thông tin chi tiết về điểm bán hàng cung cấp lương thực (FPS) gần khu vực của người dùng.

* Kiểm tra các lợi ích được hưởng bởi người thụ hưởng: Người dùng có thể kiểm tra các lợi ích đã được hưởng bởi mình thông qua thẻ khẩu phần.

Kết luận:

Dựa trên các tính năng này, ứng dụng "ePDS Rajasthan" là một công cụ hữu ích giúp người dân Rajasthan tìm kiếm và kiểm tra thông tin liên quan đến thẻ khẩu phần và các quyền lợi của họ. Việc cung cấp các tính năng này nhằm giúp đảm bảo trasparency và tiện lợi cho người dùng trong việc quản lý việc sử dụng thẻ khẩu phần và các lợi ích cung cấp bởi Chính phủ đối với các cá nhân thụ hưởng.

Thông tin

 • Phân loại:
  Khác
 • Phiên bản mới nhất:
  1.3
 • Thay mới:
  2024-05-22
 • Kích thước tập tin:
  2.28MB
 • Yêu cầu:
  Android
 • Nhà phát triển:
  Food & Civil Supplies Department,Govt of Rajasthan
 • ID:
  com.PDSRaj.acer.pdsfoodrajnic
 • Ngôn ngữ:
  Việt Nam