pingmd APK

pingmd

1.17.7 for Android
4.1

Mô tả

Pingmd là ứng dụng nhắn tin văn bản an toàn và tuân thủ HIPAA dành cho các chuyên gia và tổ chức chăm sóc sức khỏe. Ứng dụng này giúp các bác sĩ và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tương tác và cộng tác trong việc quản lý của các trường hợp bệnh và cải thiện việc liên lạc. Với PINGMD, người dùng có thể chia sẻ thông tin quan trọng về sức khỏe thông qua các cuộc trò chuyện cá nhân và nhóm, cũng như kết nối với số lượng cộng tác viên không giới hạn. Ứng dụng này cung cấp tính năng tin nhắn văn bản, hình ảnh và video tuân thủ HIPAA, giúp người dùng sắp xếp thông tin liên lạc và quy trình làm việc một cách hợp lý. PINGMD mang lại nhiều lợi ích như tăng cường sự an toàn và hài lòng của bệnh nhân, cải thiện năng suất chăm sóc sức khỏe chuyên môn. Ứng dụng phù hợp cho tất cả các chuyên gia và tổ chức chăm sóc sức khỏe như bệnh viện, tổ chức chăm sóc có trách nhiệm, nghiên cứu sinh và các chuyên ngành khác nhau.

Tính năng của ứng dụng pingmd:

- Tin nhắn văn bản, hình ảnh và video tuân thủ HIPAA: Ứng dụng cho phép người dùng gửi tin nhắn văn bản, hình ảnh và video một cách an toàn và tuân thủ các quy định của HIPAA.

- Nhắn tin theo trường hợp, hợp lý với đồng nghiệp: Người dùng có thể gửi tin nhắn và cộng tác với đồng nghiệp theo từng trường hợp và việc làm của mình.

- Kết nối không giới hạn với đồng nghiệp, nhân viên và bệnh nhân: Ứng dụng cho phép người dùng kết nối với số lượng cộng tác viên không giới hạn, bao gồm đồng nghiệp, nhân viên và bệnh nhân.

- Tách biệt giữa giao tiếp nghề nghiệp và cá nhân: Ứng dụng này cho phép người dùng tách biệt giao tiếp và thông tin cá nhân khỏi giao tiếp chuyên nghiệp liên quan đến công việc.

- Dễ dàng tích hợp EMR (Electronic Medical Records) và tải xuống các trường hợp: PINGMD cho phép dễ dàng tích hợp hồ sơ bệnh án điện tử và tải xuống các trường hợp để quản lý thông tin bệnh nhân.

- Lợi ích bao gồm chăm sóc an toàn hơn, cải thiện sự hài lòng của bệnh nhân và cải thiện năng suất chuyên môn chăm sóc.

Kết luận:

Ứng dụng PINGMD là một công cụ giao tiếp an toàn và hiệu quả cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Với các tính năng như tin nhắn an toàn, nhắn tin theo trường hợp và kết nối không giới hạn, ứng dụng này giúp tạo ra mạng lưới cộng tác và cải thiện quy trình làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Lợi ích bao gồm chăm sóc an toàn hơn, tăng sự hài lòng của bệnh nhân và tăng năng suất chuyên môn chăm sóc.

Thông tin

 • Phân loại:
  Cuộc sống
 • Phiên bản mới nhất:
  1.17.7
 • Thay mới:
  2024-06-06
 • Kích thước tập tin:
  60.53MB
 • Yêu cầu:
  Android
 • Nhà phát triển:
  PINGMD, INC.
 • ID:
  com.pingmd
 • Ngôn ngữ:
  Việt Nam